Badania geologiczne


Specjalizujemy się w poszukiwaniu, rozpoznawaniu i dokumentowaniu złóż kopalin pospolitych (między innymi: piasków, żwirów, torfów, surowców ilastych ceramiki budowlanej).

Posiadamy niezbędne doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie, a powierzone nam zadania wykonywane są przez osoby posiadające stosowne uprawnienia zawodowe do wykonywania poszczególnych typów prac.

W szczególności oferujemy:

- opracowanie projektów badań geologicznych dla udokumentowania złóż kopalin
- przygotowywanie wniosków koncesyjnych w zakresie poszukiwania i rozpoznawania oraz wydobywania kopalin ze złóż
- wykonanie i nadzorowanie wierceń badawczych
- wykonanie badań laboratoryjnych dla określenia jakości kopaliny
- dokumentowanie złóż kopalin we wszystkich kategoriach rozpoznania
- opracowanie dodatków do dokumentacji geologicznych
- opracowanie projektów zagospodarowania złóż kopalin
- wyznaczanie obszaru i terenu górniczego
- wykonanie raportów oddziaływania eksploatacji na środowisko
- wykonanie operatów ewidencyjnych złóż kopalin
- wykonanie inwentaryzacji złóż i terenów pogórniczych dla potrzeb administracji samorządowych

ZAMÓW OFERTĘ I BEZPŁATNĄ WYCENĘ


Planujesz lub właśnie prowadzisz inwestycję budowlaną?

Masz pytania związane z naszą ofertą lub chciałbyś poznać dokładną wycenę?
Skontaktuj sie z nami. Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.

Copyright © GEOTEMA POZNAŃ - badania geotechniczne gruntu, geologia, hydrogeologia, dokumentowanie złóż.

Projekt i realizacja: Strony internetowe Poznań