Sondowania statyczne CPT


Zastosowanie metody sondowań statycznych z wykorzystaniem sondy CPT pozwala na określenie parametrów wytrzymałościowych podłoża budowlanego "in situ".

Dzięki odpowiedniej konstrukcji sondy, metoda jest szybka i mało inwazyjna, a precyzyjnie wykonanie pomiarów pozwala na uniknięcie zakłóceń warunków geotechnicznych posadowień szczególnie fundamentów pośrednich, ale coraz częściej przy słabo-nośnym podłożu również fundamentów bezpośrednich.

Badanie opiera się na wciskaniu w grunt stożka którego prędkość pogrążania jest stała a mierzone w sposób ciągły (co 1 cm), parametry sondowania pozwalają ocenić:
- stopień zagęszczenia gruntów niespoistych (ID),
- stopień plastyczności gruntów spoistych (IL),
- współczynnik prekonsolidacji gruntu (OCR),
- wytrzymałość gruntu na ścinanie w warunkach bez odpływu (Su),
- wskaźnik plastyczności gruntu (Ip),
- współczynnik tarcia spoczynkowego (Ko),
- moduł ściśliwości wtórnej (M),
- moduł odkształcenia (Younga) w warunkach bez odpływu (Eu),
- współczynnik konsolidacji (c),
- współczynnik filtracji w kierunku poziomym (kh),
- efektywny kąt tarcia wewnętrznego (fi'),
- edometryczny moduł ściśliwości (M0).

Dane rejestrowane są przy pomocy systemu GMF 500 a ich analiza pozwala na precyzyjne potwierdzenie:
- typu gruntu w podłożu,
- poziomu oraz charakteru zwierciadła wody gruntowej,
- szacunkowego określenia oporu granicznego podłoża gruntowego dla płytkiego posadowienia fundamentów,
- szacunkowego określenia ryzyka upłynnienia gruntu,
- charakterystyki uziarnienia gruntu,
- szacunkowego określenia nośności pojedynczego pala,w metodzie pośredniego posadowienia obiektów.

ZAMÓW OFERTĘ I BEZPŁATNĄ WYCENĘ


Planujesz lub właśnie prowadzisz inwestycję budowlaną?

Masz pytania związane z naszą ofertą lub chciałbyś poznać dokładną wycenę?
Skontaktuj sie z nami. Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.

Copyright © GEOTEMA POZNAŃ - badania geotechniczne gruntu, geologia, hydrogeologia, dokumentowanie złóż.

Projekt i realizacja: Strony internetowe Poznań